Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Завдання №3. В книзі «Мій комп’ютер» набрати таблицю, як вказано нижче
0594-02-030-01.jpgПродовжити виконання лабораторної роботи