Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Завдання №4. У вказану таблицю внести дані із файла 2.2 doc так,щоб отримати конфігурацію Вашого домашнього комп’ютера. Парні варіанти − на базі процесора Intel, непарні варіанти – на базі процесора AMD (Athlon)
Продовжити виконання лабораторної роботи