Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Завдання №6. В комірці С30 ввести формулу =СУММ(C4:C27)*(100-C28)/100
Продовжити виконання лабораторної роботи