Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Завдання №8. За допомогою майстра діаграм побудувати діаграму вартості домашнього ПК (гістограма або кругова діаграма).
0594-02-035-01.jpgПродовжити виконання лабораторної роботи