Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Завдання №9. Створити каталог «Власне прізвище» і перемістити до нього усі файли, які відносяться до даної роботи.
Продовжити виконання лабораторної роботи