Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet
Ви починаєте виконувати лабораторну роботу «Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet».

Метою лабораторної роботи є формування навичок використовувати теоретичні знання на практиці, навчитись працювати з Іnternet

Продовжити виконання лабораторної роботи