Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet
Завдання №3. Знайти усі сторінки які містять слова і записати їх адреси:

- екологічна експертиза або екологічний моніторинг

Продовжити виконання лабораторної роботи