Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet
Знайти адреси сайтів які присвячені тематиці:

- флора України;

- фауна України;

Переглянути їх, записати адресу сторінки (http://), коротку характеристику вмісту сайту

Продовжити виконання лабораторної роботи