Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet
Завдання №5. Знайти документ закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Продовжити виконання лабораторної роботи