Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet
Завдання №7. Записати адреси 10-ти сторінок екологічного спрямування.
Продовжити виконання лабораторної роботи