Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: Пошук і використання екологічної інформації, представленої в Internet
Mодем – це пристрій, який призначений для …
Передачі інформації по телефоних лініях звязку
Подачі інформації на друк
Зберігання інформації
Обробки інформації у даний момент часу