Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Метеорологія і кліматологія
Лабораторна робота: Вивчення порядку побудови рози вітрів
Яку швидкість вітру вимірює анеморумбометр?
опосередковану за 1-хвилинний інтервал
опосередковану за 5-хвилинний інтервал
опосередковану за 10-хвилинний інтервал