Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Метеорологія і кліматологія
Лабораторна робота: Вивчення порядку побудови рози вітрів
Теоретичні відомості. 2 Прилади для визначення напрямку та вимірювання швидкості вітру

2 Прилади для визначення напрямку та вимірювання швидкості вітру

Основними приладами для вимірювання параметрів вітру є:

- флюгер;

- анеморумбометр;

- ручний анемометр.

Флюгер є розповсюдженим приладом для виміру напрямку та швидкості вітру (рисунок 1). Показником напрямку вітру у флюгера є двохлопастна флюгарка з противагою. Розрізняють флюгера з легкою дошкою (200 гр.) і з важкою (800 гр.), які виміряють швидкість вітру відповідно до 20 і до 40 м/сек.

1 - роза; 2 - флюгарка; 3 - противага; 4 - дошка; 5 - рама;6 – дуга; 7 - штифт

Рисунок 1 - Флюгер

Флюгер встановлюється на відкритому майданчику на висоті 8-12 м від землі або на даху будівлі. Над дахом він повинен розміщуватися на висоті не менш як 4 м.

Орієнтують флюгер по компасу або по полуденній лінії.

Анеморумбометр – дистанційний прилад (рисунок 2). Він призначений для виміру швидкості вітру, опосередкованої за 10-хвилинний інтервал, максимальної миттєвої швидкості вітру між термінами спостережень і напрямку вітру.

Принцип дії анеморумбометра заснований на перетворюванні швидкості та напрямку вітру в електричні величини. В комплект приладу входять: датчик, пульт та блок живлення.

Датчик анеморумбометра встановлюють на високому стовпі або на даху будівлі, а пульт і блок живлення – у службовому приміщенні.

Анеморумбометр М63-М1

Рисунок 2 - Анеморумбометр М63М1 з виходом на ПК

Ручний анемометр застосовують для виміру середньої швидкості вітру за певний період часу. Циферблат приладу має три шкали, по яким відраховуються тисячі, сотні, десятки й одиниці обертів. За показниками великої стрілки відраховуються десятки й одиниці обертів. За показниками двох маленьких циферблатів відраховують сотні та тисячі обертів.

Рисунок 3 – Крильчастий анемометр

Установка та спостереження. Для виміру швидкості вітру ручний анемометр встановлюють на дерев’яному стовпі визначеної висоти або тримають у витягнутій руці, циферблатом перпендикулярно напрямку вітру.

За різницею показників анемометру до і після спостережень, поділеної на час роботи приладу, визначають число поділок лічильника в 1 сек. Для виразу швидкості вітру в м/сек. Використовують документацію приладу.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія і кліматологія: Навчальний посібник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 133 с.

Матеріал засвоєний
Матеріал не засвоєний