Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Метеорологія і кліматологія
Лабораторна робота: Вивчення порядку побудови рози вітрів

Вітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №724-2

Тема: Вивчення порядку побудови рози вітрів

Мета: навчитися самостійно будувати розу вітрів за даними метеоспостережень та враховувати отримані результати у практичній діяльності

Матеріали, реактиви, устаткування: флюгер (анеморумбометр); лінейка; папір А-4; дані спотережень за режимом вітру за попередні роки; мікрокалькулятор; папір «міліметрівка» А4 або «в клітинку» для побудови рози вітрів; простий гостро заточений олівець та гумка; лінійка з сантиметровою шкалою; циркуль або трафарет з колом різного діаметру; транспортир; «офіцерська лінійка» - дозволяє поєднати функції звичайної лінійки, транспортира та трафарету з колом різного діаметру.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних, їх аналізу та проведення розрахунків, заповнити таблицю 1:

Таблиця 1 – Повторюваність напрямку вітру (%) і середня кількість штилів

Напрямок

вітру

місяць

ППССПдСПдПдЗЗПЗКількість штилів

2 Накреслити координатну сітку для побудови рози вітрів (рисунок 1).

3 Визначити масштаб для побудови рози вітрів:

1% = ___ см (мм) графіка.

4 Побудувати розу вітрів.

5 Заповнити центр кола.

6 Графічно, на кресленні рози вітрів показати де доцільно розміщувати об’єкти будівництва та сільского господарства та вітрозахисні смуги.

7 Обґрунтувати своє рішення щодо п. 6.

Рисунок 1 – Координатна сітка для побудови рози вітрів

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.