Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Метеорологія і кліматологія
Лабораторна робота: Складання прогнозу заморозків
Отримання завдання на виконання лабораторної роботи

Завдання на лабораторну роботу

У 13 годин були визначені значення температури і відносної вологості, а у 20 годин - хмарність (рисунок 1, таблиця 2) для даної місцевості.

Рисунок 1 – Результати визначення температури у 13 годин

Користуючись значеннями рисунку 1 та таблиці 2, визначити мінімальні температури повітря та ґрунту та зробити висновок відносно вірогідності заморозків.

Таблиця 2

Параметр

t,

оС

t1,

оС

В,

%

Х,

балів

Значення

з рисунку 1

з рисунку 1

33

2

Завдання зрозуміле
Необхідно повторити теоритичні відомості