Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Визначення швидкості течії води
Визначаємо суму обертів по кожній промірній точці.
Сума обертів дорівнює кількості обертів за промір (20) помноженій на кількість промірів (5).
Сума обертів для кожної промірної точки дорівнює: оберіть правильну відповідь.
Заносимо у таблицю 2 протоколу.

Лабораторна робота № 1.

Визначення швидкості течії води.

Мета: визначити швидкість течії річки за допомогою гідрометричної вертушки.

Завдання:

1. Визначити швидкості течії на швидкостних вертикалях.

2. Побудувати епюри швидкості на вертикалях.

3. Побудувати епюру поверхневої швидкості.

Хід роботи.

№ вертикалі

Відстань від пост. Початку, м

Глибина, м

ПромірноїШвидкісної
1234
Уріз лівого берега00
1110,72
231,6
3251,91
472,19
5392,37
6112,29
74132,01
8151,97
95171,53
10191,05
116210,39
Уріз правого берега 220

1. На поперечному профілі річки визначають швидкісні вертикалі і за допомогою гідрометричної вертушки визначають швидкість течії річки на глибинах: поверхнева, 0,2 h; 0,4h; 0,6h; 0,8h. Розмітка поперечного профілю річки по промірних вертикалях, швидкісні вертикалі, глибини вертикалей та відстань між ними наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Результати показників гідрометричної вертушки заносять у таблицю 2. Показники гідрометричної вертушки за результатами промірів наведені у стовпчиках 6-10 таблиці 2.

Таблиця 2

№ вертикалі

Робоча глибина м

Глибина опускання вертушки, м

Число обертів за прийом

Показники секундоміру

Сума обертів

Число обертів за секунду

Швидкість, м/сек

12345
12345678910111213

1

0,72

Пов.02050100150200250
0,2
0,4
0,60,4322060120178241300
0,8
дно

2

1,91

Пов.0201632496585
0,20,382201734517087
0,4
0,61,1462022446589104
0,81,52820316089120151
дно

3

2,37

Пов.0201120304251
0,20,47420816243241
0,4
0,61,422201020304050
0,81,896201022344455
дно

4

2,01

Пов.0201122344555
0,20,402201020304050
0,4
0,61,206201021324153
0,81,608201734527188
дно

5

1,53

Пов.0204583135182225
0,20,306203980121158202
0,4
0,60,918204080120159201
0,81,2242050102150201251
дно

6

0,39

Пов.02055110160215270
0,2
0,40,1562065130195255325
0,6
0,8
дно

Визначаємо суму обертів по кожній промірній точці і заносимо у таблицю 2 (стовпчик 11).

Визначаємо число обертів за секунду для кожної промірної точки.

Число обертів за секунду дорівнює відношенню суми обертів за п’ять промірів до показника секундоміру за останній промір. Результати заносимо у відповідні ячейки таблиці 2.

За допомогою тарировочної кривої для гідрометричної ветушки визначаємо швидкість течії по кожній промірній точці.

Для цього з точки по вісі Y (значення nі), яка відповідає визначеному числу обертів за секунду, проводимо лінію, паралельну вісі Х, до перетину з кривою графіку. З точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Х і визначаємо швидкість течії (Vi). Результати заносимо у відповідні ячейки таблиці 2.

2. Епюри будуються по всім швидкісним вертикалям.

Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це швидкість, вісь Y – глибина вертикалі. Відкладаємо п’ять точок з координатами (hі; Vі) та з’єднуємо їх у графік кривої залежності швидкості течії від глибини.

3. Епюра поверхневої швидкості будується по поверхневим швидкостям на швидкісних вертикалях по всьому перерізу русла.

Будуємо епюру поверхневих швидкостей - графічну залежність швидкості течії (Vі) від ширини русла річки (Ві).

Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це ширини русла річки, вісь Y – поверхнева швидкість течії. Відкладаємо шість точок з координатами (Ві; Vі) та з’єднуємо їх у графік залежності поверхневої швидкості течії від ширини русла річки.

В результаті виконання роботи у Вас повина бути заповнена таблиця 2, побудовано 6 епюр по швидкісним вертикалям, епюра поверхневих швидкостей.

100
80
150