Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Визначення швидкості течії води
Будуємо епюри швидкостей для кожної швидкісної вертикалі - графічну залежність швидкості течії (Vі) від глибини опускання вертушки на вертикалі (hі). Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це швидкість, вісь Y – глибина вертикалі. Відкладаємо п’ять точок з координатами (hі; Vі) та з’єднуємо їх у графік кривої залежності швидкості течії від глибини. Початок.
Продовжити виконання лабораторної роботи