Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Визначення швидкості течії води
Будуємо епюру поверхневих швидкостей - графічну залежність швидкості течії (Vі) від ширини русла річки (Ві).

Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це ширини русла річки, вісь Y – швидкість течії. Відкладаємо шість точок з координатами (Ві; Vі) та з’єднуємо їх у графік залежності швидкості течії від ширини русла річки.

Значення якої швидкості використовуємо для побудови епюри?

поверхневої
0,2 від глибини вертикалі
0,8 від глибини вертикалі