Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Визначення швидкості течії води
Оформіть протокол та відішліть його викладачу.

Лабораторна робота № 1.

Визначення швидкості течії води.

Мета: визначити швидкість течії річки за допомогою гідрометричної вертушки.

Завдання:

1. Визначити швидкості течії на швидкостних вертикалях.

2. Побудувати епюри швидкості на вертикалях.

3. Побудувати епюру поверхневої швидкості.

Хід роботи.

№ вертикалі

Відстань від пост. Початку, м

Глибина, м

ПромірноїШвидкісної
1234
Уріз лівого берега00
1110,72
231,6
3251,91
472,19
5392,37
6112,29
74132,01
8151,97
95171,53
10191,05
116210,39
Уріз правого берега 220

1. На поперечному профілі річки визначають швидкісні вертикалі і за допомогою гідрометричної вертушки визначають швидкість течії річки на глибинах: поверхнева, 0,2 h; 0,4h; 0,6h; 0,8h. Розмітка поперечного профілю річки по промірних вертикалях, швидкісні вертикалі, глибини вертикалей та відстань між ними наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Результати показників гідрометричної вертушки заносять у таблицю 2. Показники гідрометричної вертушки за результатами промірів наведені у стовпчиках 6-10 таблиці 2.

Таблиця 2

№ вертикалі

Робоча глибина м

Глибина опускання вертушки, м

Число обертів за прийом

Показники секундоміру

Сума обертів

Число обертів за секунду

Швидкість, м/сек

12345
12345678910111213

1

0,72

Пов.02050100150200250
0,2
0,4
0,60,4322060120178241300
0,8
дно

2

1,91

Пов.0201632496585
0,20,382201734517087
0,4
0,61,1462022446589104
0,81,52820316089120151
дно

3

2,37

Пов.0201120304251
0,20,47420816243241
0,4
0,61,422201020304050
0,81,896201022344455
дно

4

2,01

Пов.0201122344555
0,20,402201020304050
0,4
0,61,206201021324153
0,81,608201734527188
дно

5

1,53

Пов.0204583135182225
0,20,306203980121158202
0,4
0,60,918204080120159201
0,81,2242050102150201251
дно

6

0,39

Пов.02055110160215270
0,2
0,40,1562065130195255325
0,6
0,8
дно

Визначаємо суму обертів по кожній промірній точці і заносимо у таблицю 2 (стовпчик 11).

Визначаємо число обертів за секунду для кожної промірної точки.

Число обертів за секунду дорівнює відношенню суми обертів за п’ять промірів до показника секундоміру за останній промір. Результати заносимо у відповідні ячейки таблиці 2.

За допомогою тарировочної кривої для гідрометричної ветушки визначаємо швидкість течії по кожній промірній точці.

Для цього з точки по вісі Y (значення nі), яка відповідає визначеному числу обертів за секунду, проводимо лінію, паралельну вісі Х, до перетину з кривою графіку. З точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь Х і визначаємо швидкість течії (Vi). Результати заносимо у відповідні ячейки таблиці 2.

2. Епюри будуються по всім швидкісним вертикалям.

Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це швидкість, вісь Y – глибина вертикалі. Відкладаємо п’ять точок з координатами (hі; Vі) та з’єднуємо їх у графік кривої залежності швидкості течії від глибини.

3. Епюра поверхневої швидкості будується по поверхневим швидкостям на швидкісних вертикалях по всьому перерізу русла.

Будуємо епюру поверхневих швидкостей - графічну залежність швидкості течії (Vі) від ширини русла річки (Ві).

Для цього будуємо координатну площину, де вісь Х – це ширини русла річки, вісь Y – поверхнева швидкість течії. Відкладаємо шість точок з координатами (Ві; Vі) та з’єднуємо їх у графік залежності поверхневої швидкості течії від ширини русла річки.

В результаті виконання роботи у Вас повина бути заповнена таблиця 2, побудовано 6 епюр по швидкісним вертикалям, епюра поверхневих швидкостей.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.