Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку
Що таке витрата води:
кількість води, яка надходить до русла з одиниці площі водозбору (1 км2) за одиницю часу (1 сек)
це кількість води, яка протікає в даному створі русла річки за якийсь час і виражається в м3 або км3
кількість води, яка протікає в будь-якому живому перерізі річки за одиницю часу