Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку
Виділяємо на гідрографі фази водного режиму: оберіть правильний перелік фаз. Скільки місяців включає повінь?
4
5
3