Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Гідрологія
Лабораторна робота: Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку
Оформіть протокол та видішліть його викладачу.

 

Лабораторна робота № 2

Побудова гідрографу та визначення водних режимів стоку

Завдання:

1. Побудувати гідрограф річки.

2. Виділити на гідрографі фази водного режиму.

3. Визначити об’єми стоку за кожну із фаз.

Хід роботи.

1. За даними гідрографічних спостережень будуємо гідрограф стоку.

2. На гідрографі виділяємо фази водного режиму – зимову межень (м), повінь (п), літню межень (м), дощові паводки (д.п.).

3. Визначаємо об’єм стоку за кожну із фаз, виділених на гідрографі, за формулою:

W = Q ∙ T

Де Q - кількість води, що протікає через поперечний переріз річки за 1 секунду (м3/с),

T – число секунд за період, що розглядається.

Середні місячні витрати води Q (м3/с) за рік (по місяцях)

Місяці123456789101112
Витрата води,

м3

1021123971270275152142136115112132105

Висновок: на лабораторній роботі ми навчились будувати гідрограф стоку, визначати фази водного режиму та об’єм стоку.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.