Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Сукупність рослинних і тваринних решток, які знаходяться на різних стадіях розкладу, і специфічних ґрунтових органічних речовин називається
органічні речовини ґрунту
гумус