Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
До специфічних гумусових органічних речовин ґрунту відносяться
гумінові кислоти, фульвокислоти, гуміни
амінокислоти, вуглеводи, органічні кислоти, жири, смоли