Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Які форми води ґрунту є доступними для рослин?
капілярна
гравітаційна
гравітаційна