Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
На вміст гігроскопічної води в ґрунті впливає
вміст гумусу
вологість повітря
структура ґрунту