Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Дослід 1. Визначення вмісту гігроскопічної води.

Одним із показників валового складу ґрунту є гігроскопічна вода.

Гігроскопічна вода – це пароподібна вода повітря, яка поглинається поверхнею ґрунтових частинок. Молекули гігроскопічної води можна видалити в результаті тривалого нагрівання ґрунту при температурі 105оC.

Продовжити виконання лабораторної роботи