Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Кількісне співвідношення хімічних елементів у ґрунті називається
елементний склад
хімічний склад