Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Зважити бюкс з наважкою ґрунту після висушування.
Продовжити виконання лабораторної роботи