Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Вітаємо! Ви успішно виконали дослід 1 «Визначення вмісту гігроскопічної води».
Продовжити виконання лабораторної роботи