Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
У фарфоровому тиглі зважити 1-2 г повітряно-сухого ґрунту.
Продовжити виконання лабораторної роботи