Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Зважити тигель після прожарювання та охолодження.
Продовжити виконання лабораторної роботи