Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення валового складу ґрунту
Вітаємо! Ви успішно виконали дослід 2 «Визначення втрати при прожарюванні».
Продовжити виконання лабораторної роботи