Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Визначення реакції ґрунтового розчину

Мета роботи: навчитися готувати витяжку ґрунту і визначати реакцію ґрунтового розчину.

Реакцію ґрунтового розчину (кислотність ґрунту) визначають у водних і сольових витяжках. У першому випадку визначають активну кислотність, у другому – обмінну кислотність. На лабораторній роботі ми визначимо обміну кислотність ґрунту.

Дослід 1. Приготування сольової витяжки ґрунту.

Обладнання, матеріли і реактиви: технічні ваги, колби на 100 мл і 250 мл, мірні циліндри, лійки, фільтри, бюретки; зразки ґрунту, 1 М розчин KCl, 0,1 М розчин NaOH, 1 % розчин фенолфталеїну.

На технічних вагах зважують 40 г повітряно-сухого ґрунту. Наважку ґрунту переносять у колбу місткістю 250 мл і доливають 100 мл 1 М розчину КСl (рН розчину повинна бути 5,6 – 6,0).

Колбу закривають каучуковою пробкою і збовтують на протязі 1 год на ротаторі (або на протязі 3 годин вручну).

Вміст колби відфільтрувати через складчастий фільтр, переносячи по можливості на нього весь ґрунт.

Дослід 2. Визначення обмінної кислотності ґрунту.

Обладнання і реактиви: колби на 250 мл, мірні циліндри, піпетки, бюретки; сольова витяжка ґрунту, 0,1 М розчин NaOH, 1-% розчин фенолфталеїну.

За допомогою мірного циліндра перенесять 50 мл прозорого фільтрату сольової витяжки ґрунту в колбу місткістю 250 мл. До фільтрату, за допомогою піпетки, додають 2 – 3 краплини 1 % розчину фенолфталеїну.

Вміст колби титрують 0,1 М розчином NaOH до незникаючого рожевого забарвлення. За шкалою бюретки визначають об’єм (мл) 0,1 М розчином NaOH, що витрачений на титрування.

Величину обмінної кислотності ґрунтового розчину (у ммоль на 100 г повітряно-сухого ґрунту) обчислюють за формулою (1):

, (1)

де а – об’єм 0,1 М розчину NaOH, що пішов на титрування, мл;

М – молярна концентрація розчину NaOH;

с – наважка ґрунту, г;

2 – коефіцієнт для переведення проби, що титрується на весь об’єм (100 : 50 = 2);

100 – коефіцієнт для перерахування на 100 г ґрунту.

Для визначення повної величини обмінної кислотності з урахуванням поправочного коефіцієнта на неповноту витиснення обмінного водню знайдене значення обмінної кислотності (в мілімолях) множать на коефіцієнт 1,75 (однократна обробка ґрунту розчином KCl не витісняє всього обмінного водню).

Повернутися до початку роботи