Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Яка кислотність ґрунтового розчину поділяється на обмінну і гідролітичну?
потенціальна
активна
загальна