Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Яку витяжку ґрунту використовують для визначення кислотності ґрунтового розчину?
сольову
водну