Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
На який поправочний коефіцієнт потрібно помножити знайдене значення обмінної кислотності, щоб визначити величину повної обмінної кислотності ґрунтового розчину з урахуванням неповноти витиснення іонів обмінного Гідрогену?
1,75
1,5
1,25