Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Ви починаєте виконувати лабораторну роботу «Визначення реакції ґрунтового розчину».

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок визначати обмінну кислотність ґрунтового розчину.

Продовжити виконання лабораторної роботи