Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Дослід 1. Приготування сольової витяжки ґрунту.

Реакцію ґрунтового розчину (кислотність ґрунту) визначають у водних і сольових витяжках. У першому випадку визначають активну кислотність, у другому – обмінну кислотність. На лабораторній роботі ми визначимо обміну кислотність ґрунту.

Продовжити виконання лабораторної роботи