Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Обладнання, матеріали і реактиви:

1) технічні ваги;

2) колби на 100 мл і 250 мл;

3) мірні циліндри;

4) лійки;

5) фільтри;

6) зразки ґрунту;

7) 1 М розчин KCl.

Продовжити виконання лабораторної роботи