Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
У колбі зважити 40 г повітряно-сухого ґрунту.
Продовжити виконання лабораторної роботи