Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Краплиннорідка волога, яка циркулює в ґрунті і містить розчинені речовини, називається
ґрунтовий розчин
гравітаційна волога
капілярна волога