Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
До ґрунту у колбі долити 100 мл 1 М розчину КСl.
Продовжити виконання лабораторної роботи