Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Закрити колбу з ґрунтом і розчином КСl каучуковою пробкою і збовтати вміст колби.
Продовжити виконання лабораторної роботи