Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Вміст колби відфільтрувати через складчастий фільтр, переносячи по можливості на нього весь ґрунт.
Продовжити виконання лабораторної роботи