Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Вітаємо! Ви успішно виконали дослід 1 «Приготування сольової витяжки ґрунту».
Продовжити виконання лабораторної роботи