Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Дослід 2 Визначення обмінної кислотності ґрунту.

Обмінна кислотність ґрунту – це та частина потенційної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з розчином нейтральних солей.

Продовжити виконання лабораторної роботи