Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Обладнання, матеріали та реактиви:

1) колби на 250 мл;

2) мірні циліндри;

3) піпетки;

4) бюретки;

5) сольова витяжка ґрунту;

6) 0,1 М розчин NaOH;

7) 1 % розчин фенолфталеїну.

Продовжити виконання лабораторної роботи