Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
До фільтрату в колбі за допомогою піпетки додати 2 – 3 краплини 1 % розчину фенолфталеїну.
Продовжити виконання лабораторної роботи