Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ґрунтознавство
Лабораторна робота: Визначення реакції ґрунтового розчину
Визначити за шкалою бюретки об’єм (мл) 0,1 М розчином NaOH, що витрачений на титрування.
Продовжити виконання лабораторної роботи